A+ R A-

Приложение № 1а към чл. 1, ал. 1 Кодираща система на медицинските процедури

Съдържание:
ГЛАВА 1 .............................................................................................................................................
Процедури на нервната система (блокове 1–86)
ГЛАВА 2 ......................................................................................................................................................
Процедури на ендокринната система (блокове 110–129)
ГЛАВА 3 .............................................................................................................................................
Процедури на окото и придатъците му (блокове 160–256)
ГЛАВА 4 .............................................................................................................................................
Процедури на ухото и мастоидния израстък (блокове 300–333)
ГЛАВА 5 .............................................................................................................................................
Процедури на нос, уста и фаринкс (блокове 370–422)
ГЛАВА 6 ......................................................................................................................................................
Дентални услуги (блокове 450–490)
ГЛАВА 7 .............................................................................................................................................

Процедури на дихателната система (блокове 520–570)
ГЛАВА 8 .............................................................................................................................................
Процедури на сърдечно‐съдовата система (блокове 600–777)
ГЛАВА 9 .............................................................................................................................................
Процедури на кръвта и кръвотворните органи (Блокове 800–817)
ГЛАВА 10 .............................................................................................................................................
Процедури на храносмилателната система (блокове 850–1011)
ГЛАВА 11 .............................................................................................................................................
Процедури на отделителната система (блокове 1040–1129)
ГЛАВА12 .............................................................................................................................................
Процедури на мъжките полови органи (блокове 1160–1203)
ГЛАВА 13 ......................................................................................................................................................
Гинекологични процедури (блокове 1240–1299)
ГЛАВА 14 .............................................................................................................................................
Акушерски процедури (блокове 1330–1347)
ГЛАВА 15 ......................................................................................................................................................
Процедури на опорно‐двигателния апарат (блокове 1360–1579)
ГЛАВА 16 .............................................................................................................................................
Дерматологични и пластични процедури (блокове 1600–1718)
ГЛАВА 17 .............................................................................................................................................
Процедури на гърда (блокове 1740–1759)
ГЛАВА 18 ......................................................................................................................................................
Радиационни онкологични процедури (блокове 1786–1799)
ГЛАВА 19 ......................................................................................................................................................
Неинвазивни, когнитивни и други интервенции, некласифицирани другаде (блокове 1820–
1922)
ГЛАВА 20 ......................................................................................................................................................
Образна диагностика (блокове 1940–2016)

Prit_Naretba_dop_Naretba_42_33.pdf

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта