A+ R A-

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С БИС Global Hospital С ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ НЗИС ОТ 01.08.2022 г.

 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ.
Във връзка с влизането в експлоатация на Националната здравно-информационна система (НЗИС) в Лечебните заведения за болнична помощ от 01.08.2022 г., ви уведомяваме, че на 28.07.2022 г. (до края на работния ден), ще ви бъде качена нова версия, с която се обезпечават тези процеси.
За да можете да работите с нея трябва да сте обезпечили с електронни подписи и да са инсталирани на съответните компютри:
1. Лекарите в спешните и приемни кабинети.
2. Техническите секретари или медицински сестри в отделенията.
3. Лекари в отделенията.

Informacia_NZIS_2022.pdf

Instrukcia_DKB.pdf

Instrukcia_Transferi.pdf

Instrukcia_Hospitalizacia_Speshnost.pdf

Instrukcia_Izpisvane.pdf

 

Каква информация ще се изпраща към НЗИС с какъв потребител в БИС и тип на подпис: № ДЕЙСТВИЯ в БИС Global Hospital ПОТРЕБИТЕЛ ТИП КЕП
1
Създаване на преглед в ДКБ и ИЗТЕГЛЯНЕ ИЛИ СЪЗДАВАНЕ Направление за хоспитализация (Направление № 7) и Хоспитализация на пациент – до номер на ИЗ (Прием включително)
Всеки потребител
Лекарски. Само с КЕП на лекаря, който провежда прегледа .
2
Трансфер на пациент към друго отделение – задължително се изисква стая и легло, на което ще бъде настанен в новото отделение
Всеки потребител
Всеки КЕП, регистриран в НЗИС
3
Регистриране на раждане (само за ЛЗБП с родилни отделение)
Всеки потребител
Лекарски, на лекаря, който е изпращащ в НХ на новороденото.
4
Изписване на пациента от отделението и изпращане на ЕПИКРИЗА (като документ)
Всеки потребител
Лекарски. На лекар от отделението.

 

2. Инструкция за работа от 01.08.2022 г.
Към текущото писмо прилагам инструкции за работа с новите функционалности в 4 отделни документа:
- Инструкция_ДКБ.pdf – предназначена за потребителите в ДКБ, Спешно приемно отделение или регистратура за прием с налично Е-Направление за хоспитализация.
Въвеждането на информация може да става от всички потребители, но те ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да работят с подписа на лекаря, който провежда дейността!
- Инструкция_Хоспитализация_Спешност.pdf – предназначена за потребителите в ДКБ и Спешно приемно отделение във връзка с издаване на Е-Направление за хоспитализация по спешност.
Въвеждането на информация може да става от всички потребители, но те ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да работят с подписа на лекаря, който провежда дейността!
- Инструкция_Трансфери.pdf – предназначена за потребители, които трансферират пациенти между отделенията на ЛЗБП.
Въвеждането на информация може да става от всички потребители, но те ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да са регистрирани в МЗ.
- Инструкция_Изписване.pdf – предназначена за потребители, които изписват и кодират пациентите.
Изпращането на информация може да става от всички потребители, но те ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да работят с подпис на лекар от отделението.
София С уважение: инж. Детелин Кръстев
27.07.2022 г.

 

 

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта