A+ R A-

ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУСКАНЕТО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА Е-ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ ОТ 01.08.2022 г.

 

1. Действия по Е-ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ на пациентите и подаване на информация към НЗИС.
От 01.08.2022 г. са в експлоатация и задължително трябва да се използват следните услуги в Националната здравно-информационна система (НЗИС):
- Работа само с електронно направление за хоспитализация за издадените от 01.08.2022 г. Издадените преди 01.08.2022 г. могат да са на хартия, но също се подава информация в НЗИС за тях!
- Подаване на информация за предхоспитализационен преглед (ПХП).
- Хоспитализация с номер на ПХП, с която се блокира Е-Направлението за хоспитализация и стартира История на заболяването.
- Изписване на пациента.
В БИС Global Hospital е налична контрола, посредством нов идентификатор за състоянието на хоспитализацията по НЗИС в модул Отделение, чрез който можете да проследявате дали коректно са изпълнени всички стъпки по Е-Хоспитализацията:

Моля да обърнете внимание, че за всички пациенти хоспитализирани след 31.07.2022 задължително статуса трябва да е , в противен случай рискувате да не изпращате пълни данни в ежедневните си отчети към НЗОК, независимо, че ПИС не ви връща фатални грешки. Това може да доведе до не заплащане дейността ви по НЗОК!

 

При положение, че до момента хоспитализациите ви по НЗОК са все още със статус , можете с подпис на приемащия лекар да запишете данните в екран ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ и да отстраните възникналите грешки. Това обаче няма да коригира данните в ежедневните ви отчети, които вече са изпратени към ПИС!
2. Изпращане на резултати от изследвания.
В момента изпращането на резултати от изследванията на хоспитализираните пациенти е ОПЦИОНАЛНО и НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
В момента се уточняват детайли по предаването на данни към НЗИС по това направление, като ще се наложи промяна и въвеждане на нови номенклатури в лабораторната система, за което трябва да определите представител от всяко параклинично звено, за да бъде обучен за това.
От 08.08.2022 г. ще бъде предоставена възможност за настройване на информацията, която е налична в лабораторната система към БИС Global Hospital за да можете да започнете да изпращате и тези данни към НЗИС поетапно, когато имате готовност.
София С уважение: инж. Детелин Кръстев

Info_E-Hosp_030822.pdf

 

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта