A+ R A-

Указания във връзка с повишаване готовността на лечебните заведения за реакция при съмнение за случай на дифтерия.

 Относно: Указания във връзка с повишаване готовността на лечебните заведения за реакция при съмнение за случай на дифтерия.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В Столична РЗИ е получено писмо от Министерство на здравеопазването с № 16-00-82/22.02.2023 г., относно повишаване готовността на лечебните заведения за реакция при съмнение за случай на дифтерия. С оглед на това, Ви изпращам подробни указания за диагностика и лечение на дифтерия.

Приложената информация, следва да Ви послужи за сведение и изпълнение, при обслужването на пациенти със съмнение за дифтерия.

Приложение: съгласно текста.

С уважение, Д-р Данчо Пенчев

                      Директор на СРЗИ

dift-ukazanie.docx

Acrobat_Document_2.pdf

Acrobat_Document_1.pdf

 

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта