A+ R A-

Ръководство

Съвет на директорите :

Председател:
Снежана Младенова КОНДЕВА

Членове :

Красимир Стоянов Пандев  д-р

Стефан Николаев УЗУНОВ доц. д-р

Изпълнителен директор:
Стефан Николаев УЗУНОВ доц. д-р

Главна медицинска сестра:

Красимира Димитрова

Юрист :

Ангел Любомиров Тодоров

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта