A+ R A-

Ръководство

Съвет на директорите :

Председател:
Снежана Младенова КОНДЕВА

Членове :
Стефан Николаев УЗУНОВ доц. д-р
Гено Киров КИРОВ проф. д-р

Изпълнителен директор:
Стефан Николаев УЗУНОВ доц. д-р

Главен юрисконсулт :
Самуил Пашов АСЕНОВКонтакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта