A+ R A-

Заповед за безплатни профилактични прегледи по следните специалности: кардиология, ендокринология и болести на обмяната, гастроентерология, педиатрия, нервни болести, пневмология и фтизиатрия

“ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД

ЗАПОВЕД

№.534./21.03.2022г.

На основание чл. 69, ал. 2, т. 1 от Закона за лечебните заведения,

чл. 43, ал. 2, т. 1 от Наредбата за общинските лечебни заведения

НАРЕЖДАМ:

От 01.04.2022 г. до 31.05.2022 г. да се проведат безплатни профилактични прегледи по следните специалности: кардиология, ендокринология и болести на обмяната, гастроентерология, педиатрия, нервни болести, пневмология и фтизиатрия, както следва:

 1. КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

На партера в Приемно-консултативен кабинет за кардиологични заболявания

от 12.00 - 14.00 часа

 • Месец април на: 07, 14, 21 и 28 - д-р Карчинова
 • Месец май на: 05, 12, 19 и 26 - д-р Георгиева

 1. КЛИНИКА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ:

Ендокринология и болести на обмяната

На партера в Приемно-консултативен кабинет за вътрешни заболявания

от 11.00 до 13.00 часа:

 • Месец април на: 06, 13, 20 и 27 - доц. Иванов/д-р Хаджилазов
 • Месец май на: 04, 11, 18 и 25 - доц. Иванов/д-р Хаджилазов

Гастроентерология

На партера в Приемно-консултативен кабинет за вътрешни заболявания

от 12.00 до 13.00часа

 • Месец април на: 07, 14, 21 и 28 - д-р Василев/д-р Тончева
 • Месец май на: 05, 12, 19 и 26 - д-р Стефанова/д-р Вълчева

Пневмология и фтизиатрия

На партера в Приемно-консултативен кабинет за вътрешни заболявания

От10.00 до 12.00 часа:

 • Месец април на: 05, 12, 19 и 26 д-р Халил/д-р Лалов
 • Месец май на: 03, 10, 17 и 31 д-рХалил /д-р Лалов

КЛИНИКА ПО ПЕДИАТРИЯ

На партера в Приемно-консултативен кабинет за детски заболявания

от 10.00 до 12.00 часа:

 • Месец април на: 06, 13, 20 и 27 - проф.Спасов
 • Месец май на: 04, 11, 18 и 2 5- проф.Спасов

Записване на тел. 02 91 58 500 от 14.00до 16.00 часа

Отделение по нервни болести

На партера в Приемно-консултативен кабинет за нервни болести

От 12.00 до 14.00часа:

 • Месец април на: 05, 12, 19 и 26 д-р Мурат/д-р Иванова
 • Месец май на: 03, 10, 17 и 31 д-р Гуленова/д-р Стайкова

Прегледите ще се извършват след предварително записване на Регистратура - тел. 02/91 58 500 от 14.00 до 16.00 часа всеки работен ден.

            Настоящата заповед да се доведе до знанието на началник клиники/отделения, старши мед. сестри и главна медицинска сестра и ръководител „Регистратура” за изпълнение.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началник Отделение по нервни болести.                                        

ИЗПЪЛН.ДИРЕКТОР:

                                                                                              ДОЦ. Д-Р СТЕФАН УЗУНОВ

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта