A+ R A-

Права и задължения на чужденците в Република България

 • Категория: За пациента
 • Посещения: 2017
Из Закона за здравето Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Чужденците, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, се ползват с медицинска помощ по чл. 81 и 82 наравно с българските граждани. Прочети още...

Задължения на пациента

 • Категория: За пациента
 • Посещения: 2019
Из Закона за здравето Пациентът е длъжен: 1. да се грижи за собственото си здраве; 2. да не уврежда здравето на другите; 3. да съдейства на изпълнителите на медицинска помощ при осъществяване на дейностите, свързани с подобряване и възстановяване на здравето му; 4. да спазва установения ред в лечебните и здравните заведения. Прочети още...

Права на пациента

 • Категория: За пациента
 • Посещения: 2453
Из Закона за здравето Чл. 81. (1) Всеки български гражданин има право на достъпна медицинска помощ при условията и по реда на този закон и на Закона за здравното осигуряване. (2) Правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагане на следните принципи: 1. своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ; 2. равнопоставеност при оказване на медицинската помощ с приоритет за деца, бременни и майки на деца до 1 година; Прочети още...

Как да стигна

 • Категория: За пациента
 • Посещения: 28939

Удобен транспорт

Трамвай № 1, 3, 6, 7

Тролейбус № 6, 7

Автобуси 11, 74, 77, 82, 85, 86, 285, 309, 310, 404

Маршрутни таксита 4

 

 

 

Адрес

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД

Бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202, тел./факс 02 / 931 40 24
Информация: 02/ 91 58 500
http://www.vtorambal.com

 

ВТОРИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕООД

Бул. "Христо Ботев" 120

София 1202, тел. 02/ 91 58 510 - 
ВДЯСНО ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ ВХОД - етаж 2

ИМАТЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕГЛЕД или РЕНТГЕН

 • Категория: За пациента
 • Посещения: 22232

Ако имам Направление за преглед или изследвания, какво трябва да направя? 

1. Предварително си записвате час за съответния специалист на тел. 02/ 91 58 510 или на \\\\\\\"Регистратура\\\\\\\" на Втори Медицински център ЕООД /в дясно от централния вход, в дъното на коридора до стълбището/.


2. Представяте Направлението и заплащате дължимата потребителска такса или Ви поставят печат, че сте освободени от нея /след представяне на необходимия документ/.

3. Служителят ще ви упъти къде се намира кабинета, лабораторията, отделението по Образна диагностика, Отд. по Физикална и рехалибитационна медицина.


Клинични пътеки

 • Категория: За пациента
 • Посещения: 25080

Списък на клиничните пътеки, за които Втора МБАЛ има сключен договор с НЗОК 

1

1

Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза – за възраст над 18 години

2

2

Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

3

3

Паренхимен мозъчен кръвоизлив – за възраст над 18 години

4

4

Субарахноиден кръвоизлив – за възраст над 18 години

5

5

Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин

6

6

Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия(Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация – за възраст над 18 години

7

7

Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенниболкови синдроми

8

9

Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години

9

15

Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък – за възраст над 18 години

10

17

Мултиплена склероза – за възраст над 18 години

11

18

Епилепсия и епилептични пристъпи – за възраст над 18 години

12

19

Епилептичен статус – за възраст над 18 години

13

21

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

14

25

Паркинсонова болест

15

26

Заболявания на горния гастроинтестинален тракт – за възраст над 18 години

16

27

Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност – за възраст над 18 години

17

28

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт – за възраст над 18 години

18

29

Болест на Крон и улцерозен колит – за възраст над 18 години

19

30

Заболявания на тънкото и дебелото черво – за възраст над 18 години

20

31

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт – за възраст над 18 години

21

32

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума – за възраст над 18 години

22

33

Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума – за възраст над 18 години

23

34

Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) – за възраст над 18 години

24

35

Хронични вирусни хепатити – за възраст над 18 години

25

36

Хронични чернодробни заболявания – за възраст над 18 години

26

38

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания – за възраст над 18 години

27

39

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация – за възраст над 18 години

28

44

Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове – за възраст над 18 години

29

45

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания – за възраст над 18 години, без процедури с кодове: 88.41, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 00.55, 39.50, 39.53 и 39.90

30

47.1

Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография и болничен престой до 1 ден

31

47.2

Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография и болничен престой  3 дни

32

48

Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

33

49

Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

34

50

Ос тър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик

35

51

Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

36

52

Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация – за възраст над 18 години

37

53

Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация – за възраст над 18 години

38

54

Инфекциозен ендокардит – за възраст над 18 години

39

55

Заболявания на миокарда и перикарда – за възраст над 18 години

40

56

Ритъмни и проводни нарушения – за възраст над 18 години

41

59

Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик – за възраст над 18 години

42

60

Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик – за възраст над 18 години

43

61

Остър и обострен хроничен пиелонефрит

44

68

Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

45

74

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

46

90

Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

47

91

Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

48

92

Бронхиална астма:среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

49

93

Бронхиална астма:среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

50

95

Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години

51

96

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

52

97

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години

53

99

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

54

100

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица под 18 години

55

102

Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст – за възраст над 28 ден от раждането

56

103

Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст – за възраст над 28 ден от раждането

57

104

Декомпенсиран захарн диабет при лица над 18 години

58

106

Заболявния на щитовидната жлеза – за възраст над 18 години

59

116.1

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)

60

116.2

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип сминимален болничен престой 4 дни

61

141

Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение

62

142.1

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително

63

142.2

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 г. с. до 26 г. с.включително

64

143

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск

65

144

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

66

145

Нерадикално отстраняване на матката

67

146

Радикално отстраняване на женски полови органи

68

147

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

69

148

Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне 2) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация,ампутация или трахелектомия)

70

149

Оперативни интервенции чрез долен достъпза отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

71

150

Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената

72

151

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

73

152

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

74

153.1

Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация

75

154

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

76

155

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

77

236

Физикална терапия и рехабилитция при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

78

237

Физикална терапия и рехабилитция на болести на централна нервна система

79

241

Физикална терапия и рехабилитция при болести на периферна нервна система

80

244

Физикална терапия и рехабилитция при болести на опорно-двигателен апарат

81

253

Хеморагични диатези. Анемии за възраст под 18 години

82

269

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

83

271

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

84

279

Грижи за здраво новородено дете

85

287

Системни заболявания на съединителната тъкан прилица под 18 години

86

289

Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години

87

308

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст – за възраст над 28-мия ден от раждането

88

309

Муковисцидоза

 

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта