A+ R A-

З А П О В Е Д № 359 / 01.03.2023г. ОТНОСНО: Работното време на служителите от „Втора МБАЛ-София” ЕАД

 • Категория: Заповеди
 • Посещения: 21

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ–СОФИЯ” ЕАД

Бул. „Христо Ботев” № 120, тел. 91 58 500, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                               З А П О В Е Д

             № 359 / 01.03.2023г.

ОТНОСНО: Работното време на служителите от „Втора МБАЛ-София” ЕАД

   КОНСУЛТАТИВНО -ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

А. ПРИЕМНО - КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ

Старша мед. сестра :

Ежедневно 7.30 - 15.00 ч.

Останалите часове доработва в графични дежурства.

 1.       Приемно-консултативсн кабинет за Вътрешни заболявания

Лекар ординатор:

Ежедневно 8.00-16.30 ч./с ½ обедна почивка/

Мед, сестри:

I смяна от 7.30-14.00 ч.

II смяна от 13.30- 19.30 ч.
Дневни д-ва 7.30 - 19.30 ч.

Нощни д-ва от 19.30-7.30 ч.

Мед, сестра и за секретарски функции:

Ежедневно от 7.30 - 16.00 ч. (с ½ час обедна почивка)

Санитари:

І смяна от 7.30- 14.00 ч.

ІІ смяна от 13.30-19.30 ч.

Дневни д-ва от 7.30 -19.30 ч.

             Нощни д-ва от 19.30 – 7.30 ч.

Прочети още...

З А П О В Е Д № 520 / 17.03.2022 г.

 • Категория: Заповеди
 • Посещения: 107

 

На основание чл.69, ал.2, т.1 от закона за лечебните заведения, чл.43, ал.2, т.1 от Наредба за общинските лечебни заведения

ЗАПОВЯДВАМ:

Във връзка с изпълнение на “Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност ВТОРА МБАЛ - София – Пр -2/ 17.03. 2022 г. определям:

 1. Пламен Георгиев Венчев – специалист компютърни мрежи за системен администратор на ВТОРА МБАЛ – София ЕАД;
 2. Системният администратор да организира запознаването на личния състав на болницата с „Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност ВТОРА МБАЛ „ в касаещия обем.
 3. Да организира публикуването на “Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност ВТОРА МБАЛ” на сайта на болницата в раздел „Служебно меню”- Правен раздел..
 4. Да организира и извършва постоянен контрол по спазването на правилата за работа с информационните и компютърни системи.
 5. Да предлага мероприятия  за подобряване на информационна сигурност и повишаване на  уменията на персона за работа с наличните и внедряваните  информационни и компютърни системи.
 6. Настоящата заповед да се публикува на сайта на ВТОРА МБАЛ  в раздел „Служебно меню- Заповеди.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началник АСО – г-н Николай Керелски 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните лица, за сведение и изпълнение.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД:

………………… ……………

доц. д-р СТЕФАН УЗУНОВ

 

Zapoved_sysadmin.pdf

З А П О В Е Д 19.10.2021 г.XРД-01-856/ 19.10.2021

 • Категория: Заповеди
 • Посещения: 126

 

З А П О В Е Д
19.10.2021 г.XРД-01-856/ 19.10.2021Signed by: Olga Aleksandrova Boeva
На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. и Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор
Н А Р Е Ж Д А М: Прочети още...

Методическо указание, Ебола ЕИВ

 • Категория: Заповеди
 • Посещения: 886

Методическо указание за поведение и ранно оповестяване на пациенти подлежащи на проучване за Ебола вирусна инфекция ЕИВ или при вероятен случай на ЕИВ, болен/съмнително болен от ЕИВ

Изтегли пълния документ Прочети още...

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта